Lisäsin uuden sivun Koirakaverit. Se on vielä vähän vaiheessa, mutta tuskin tulee olemaan tuon kummempikaan, ellei sitten kaverit lisäänny!

I added a new pages Koirakaverit Dog friends. Not yet perfectly managed, but most likely never will be. I don't handle those boxes and charts so well in HTML.